حسابداری صنعتی 1

توضیحات این بسته شامل 20 دوره نمونه سوال درس حسابداری صنعتی 1 با کد درس 1214021 تا پایان نیمسال دوم 98-97 می باشد و…

7,500 تومان

حسابداری صنعتی 3

توضیحات این بسته شامل 28 دوره نمونه سوال درس حسابداری صنعتی 3 با کد درس 1214034 تا پایان نیمسال تابستان…

7,500 تومان

حسابرسی 1

توضیحات این بسته شامل 27 دوره نمونه سوال درس حسابرسی 1 با کد درس 1214027 تا پایان نیمسال تابستان 99…

7,500 تومان

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

توضیحات این بسته شامل 23 دوره نمونه سوال درس  ریاضیات پایه و مقدمات آمار با کد درس 1111012 تا پایان نیمسال اول 99-98 می…

7,500 تومان

نمونه سوال اصول حسابداری 2 پیام نور با پاسخنامه

توضیحات بسته پیش رو شامل 24 دوره دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 2 پیام نور با پاسخنامه تا پایان نیمسال…

7,500 تومان

نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور

توضیحات محصولی که مشاهده می کنید شامل 19 دوره دانلود نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور…

7,500 تومان

نمونه سوالات اصول حسابداری 1 پیام نور با جواب

توضیحات در این بخش فایل دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری 1 پیام نور با جواب تا پایان نیمسال تابستان 1402…

7,500 تومان

نمونه سوالات اصول حسابداری 3 پیام نور با پاسخ تشریحی

توضیحات بسته پیش رو شامل 26 دوره نمونه سوالات اصول حسابداری 3 پیام نور تا پایان نیمسال اول 1402-1401 هست…

1,000 تومان