نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور

توضیحات محصولی که مشاهده می کنید شامل 19 دوره نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور تا…

7,500 تومان